Package concept na akcesorium segmentu automotive. Pomysł obejmował logotypizację oraz kilka wariantów opakowania w postaci kartonu introligatorskiego z wyklejanym flokowanym łożem zamykanego na zamek magnetyczny. Warianty opakowania były zdywersyfikowane w zależności od zakładanego odbiorcy docelowego.