Portfolio

Design futerału na przyrządy pomiarowe

Design futerału na przyrządy pomiarowe. W oparciu o specyfikację producenta należało zaprojektować nowoczesny futerał. W tym celu najpierw wykonano szkice koncepcyjne rysunkiem żurnalowym, następnie w oparciu o dostępne materiały (Cordura) i z udziałem pracowni zewnętrznej wykonano prototyp 1:1 mieszczący wszystkie zadane elementy zestawu, uwzględniający łatwość otwierania i operowania w różnych warunkach pomiarowych. Do tego wprowadzono poprawki, wykonano testy produktu – wytrzymałościowe, uderzeniowe, ogniowe, w wyniku których np. zdecydowano o wymianie na mocniejsze zamków błyskawicznych. Wreszcie opracowano pełną dokumentację produktu w dwu językach

Klient: SONEL