Portfolio

Grafika na Piwo Kostrzyńskie

Projekt etykiet i kontretykiet na regionalne piwo z Kostrzyna

Rynek docelowy: Polska