Portfolio

Piwo Fabrykanckie – projekt etykiety

„Czerwona Łódź” – to hasło miało ilustrować jak najlepiej nową etykietę piwa. Założeniem było oddanie dawnego charakteru miasta w postaci ceglanych budynków, kominów manufaktur oraz industrialnego charakteru. W tym celu etykietę zdobi ręczny rysunek wykonany techniką kolorowania kreski ołówkowej – dokładnie taką jaką stosowano w publikacjach jeszcze przed wojną.

Druk: PMS na papierze etykietowym

Rynek docelowy: Polska