Portfolio

PROLADY – projekt opakowania suplementów diety

Opakowanie będące rozwinięciem linii suplementów diety: ProLady. Produkt skierowany dla świadomych konsumentek w wieku 30+, mających dobre rozeznanie w nauce o żywieniu oraz przynajmniej średnie dochody. Projekt obejmował wykonanie opakowania, kartonika oraz materiałów POS – idea od pomysłu po produkt.

Rynek docelowy: Polska

RKlient: Biogened